Jeg er pappa til to jenter på ti og seks år. Jeg sitter på et sykehjem sammen med eldre demente. Jeg er redd og alene. I tre år har jeg vært atskilt fra min kone og barn. Vi får ikke hjelp og vi har ikke midler til å anskaffe et større hjem. Det er fullstendig urett og hjerteløst. Etter syv års kamp er vi totalt oppgitt og utslitt. Vi kommer ingen vei. Jeg er full av liv, og er så desperat etter å flytte hjem at jeg ber om donasjon. Jeg legger meg flat og ydmykt ber om få et bidrag fra deg: