Vi setter stor pris på din omtanke. Ditt bidrag hjelper oss videre på vei til å få vår drøm oppfylt, som er å kunne flytte til et bo med plass til oss alle så jeg (pappa) kan bo under samme tak med min kone og barn. Samt flytte til et annet sted i Norge som har hjerterom og flotte mennesker.

Jeg (kone) ønsker også å utvikle et system for muskelsyke. I første omgang rundt Are. Jeg vil benytte kunnskap og løsninger fra både Japan og Kannada. Jeg skal holde dere oppdatert via mine blogger om utvikling og fremgang.

Vi ser frem til din oppmuntring og eventuelt veiledning fremover, sammen som et jublende team.

Med vennlig hilsen

Are & Yuki Taraldsen